Maak een afspraak contact
Over Ranonkel

Klachtenregeling

Mocht u niet helemaal tevreden zijn over de zorg die u van ons ontvangt dan kunt u altijd bij ons komen voor een gesprek. Wij vinden het erg belangrijk om de beste zorg te leveren en willen daarover graag met u praten.

Het kan zijn dat u een klacht heeft over de zorg. Mocht dit zo zijn dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. Bij zijn als Ranonkel aangesloten bij Quasir voor onze klachtenregeling. Quasir helpt u bij de afhandeling van uw klacht, zij leveren onze onafhankelijke klachtencoördinator. Op dit proces hebben wij geen invloed. Quasir zal met u een eerste gesprek voeren om te kijken wat er aan dat hand is en kijkt ook samen met u naar de manier waarop u uw klacht behandelt wil zien. Daarna bepaalt Quasir in overleg met u welke stappen er gezet zullen worden.

  • Iedere klacht moet volgens de klachtenregeling in behandeling genomen te worden. Ook mondelinge klachten.
  • Om gebruik te maken van de klachtenbemiddeling door Quasir moet de klacht schriftelijk geformuleerd worden. Zorgvragers kunnen hiervoor een beroep doen op de hulp van ons of het Sociale Wijkteam bij u in de wijk.
  • Het advies/ klachtoordeel van de onafhankelijke klachtenorganisatie Quasir zal door Ranonkel Wonen met de zorgvrager besproken worden en in principe opgevolgd worden. Als Ranonkel Wonen af wil wijken van het advies, dan moet dit schriftelijk gemotiveerd worden. Dit zal altijd met de betrokken zorgvrager besproken worden

Geschillenafhandeling:

Bent u het niet eens met de uitkomst dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Stichting Zorggeschil

 De klacht moet dan wel eerst binnen de klachtenafhandeling afgerond zijn.

  • D oor de klager in samenspraak met Quasir en de bestuurder van Ranonkel.

 

Contactgegevens:

 

Onafhankelijke Klachtencommissie: 

 

Quasir BV

Postbus 121

7940 KA MEPPEL

 

Quasir klachtenregeling
Quasir klachtbemiddeling

 

Geschillencommissie:

Stichting Zorggeschil

De Meenth 6

8471 ZP  WOLVEGA

 

Geschillencommissie

 

 

Klachtenregistratie

Iedere klacht zal door Ranonkel wonen schriftelijk geregistreerd worden, ook de klachten die in goed overleg opgelost zijn. Deze registratie zal vermeld worden in het jaarverslag en gebruikt worden om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De bestuurder is hier verantwoordelijk voor.