Maak een afspraak contact
Over Ranonkel

Kwaliteit

Wij streven naar kwaliteit van leven en eigen regie voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Om dat te kunnen waarmaken, ontwikkelt Ranonkel zich verder als een lerende organisatie. Met als doel: continue verbetering van onze zorg en ondersteuning.

Kwaliteitskader

Wij werken met een eigen Kwaliteitskader, dat is gebaseerd op het kader Gehandicaptenzorg. We schreven dit kader in samenwerking met een managementconsulent. Dit Kwaliteitskader geeft richting aan ons beleid. Ook geeft dit kader ruimte en stimulans aan de zorgverleners die werken binnen Ranonkel. Ook onze zorgverleners zijn bewust actief in het verbeteren van de geleverde zorg en van de organisatie als geheel. Het Kwaliteitskader biedt onze klanten – mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten – duidelijkheid over wat zij kunnen verwachten van onze zorg en ondersteuning. Ook laat dit kader zien hoe zij hierin medezeggenschap hebben. Verder staat erin hoe kwaliteit van zorg controleerbaar is gemaakt en wordt gecontroleerd.
Bekijk ons kwaliteitskader

Bekijk onze Ranonkel Methode


Klanttevredenheidsonderzoek

We zijn KIWA-geregistreerd . Jaarlijks voert KIWA een klanttevredenheidsonderzoek uit bij ons. Dit onderzoek richt zich op 5 thema’s: afspraken, bereikbaarheid, professionaliteit, uw verzorging en uw situatie/zelfstandigheid en activiteiten. KIWA kijkt dan naar de volgende competenties: klantgerichtheid, sensitiviteit, integriteit, mondelinge communicatie, organiseren van het eigen werk, samenwerken en vakbekwaamheid. Dit mondt uit in een rapportcijfer.
Bekijk de rapportage over 2018
Bekijk de rapportage over 2019
Bekijk de rapportage over 2020
Bekijk de rapportage over 2021

Kies ook voor begeleiding door Ranonkel

Ja, graag vrijblijvend contact