Maak een afspraak contact
Over Ranonkel

Onze visie en missie

Visie

Het functioneren van mensen met niet-aangeboren hersenletsel kan ernstig worden beperkt door een negatief stigma, zowel vanuit de maatschappij als door zelfstigmatisering. Dit belemmert zowel het functioneren in het heden maar dit remt ook potentiële ontwikkelingen.

Missie

Ranonkel wil mensen met niet-aangeboren hersenletsel zo optimaal mogelijk laten functioneren, waarbij zij zichzelf niet alleen ervaren als mensen met een beperking, maar als een geheel aan mogelijkheden en kansen. Wij als Ranonkel zien het als onze taak om dit proces van het vergroten van de zelfeffectiviteit opgang te brengen, te stimuleren en begeleiden. Vanuit deze optiek geven wij onze zorgprocessen vorm. Zelfeffectiviteit en zelfbeslissing zijn kernpunten. Wij ondersteunen deze zaken met gerichte begeleiding, vragen, ondersteuning en interventies.

Kies ook voor begeleiding door Ranonkel

Ja, graag vrijblijvend contact